HT 2024

Välkommen

Just nu finns det tre kurser. Mer info under varje kurs. 

Starka familjer

Utmana dig själv, boosta ditt barn och lär dig möta rasism på ett konstruktivt sätt.


Workshops

För föräldrar och unga icke vita. Vi stärker genom stöd till personlig utveckling.


Empowering families

Challenge yourself, and learn how to talk about racism with your child and other adults.


Väntelista 2024 • KURS FÖR FÖRÄLDRAR

Starka familjer – BOOSTA DINA BARN OCH DIG SJÄLV

Denna fyra veckor långa kurs, med en introduktionsvecka, är skapad för dig som vill stärka dina icke vita barn – och dig själv – till att med självförtroende våga diskutera hudfärg, rasism och jämlikhet. Det spelar ingen roll var du själv kommer ifrån eller vad du har för bakgrund. Om du vill veta mer om hur just du kan bidra till att göra världen till en lite bättre plats för dina barn, då är den här kursen för dig. 
Kursledare: Aminata & Farhia 
Kursstart – 26/8 2024

TIDSÅTGÅNG: Tre tim/vecka.
Varje vecka får du ta del av en kursvideo, kursmaterial och en live Q&A-session. 

ONLINE: Hela kursen är online och indelad i fyra moduler.
Kunskap - Insikter - Boosta och stärk ditt barn - Agera.

INNEHÅLL: Ras som social konstruktion. Normer och privilegier. Strukturer, egna fördomar och andras. 

MER OM KURSEN  •  2024

Är du förälder till ett barn som identifieras som icke vit  av samhället? Vill du ge ditt barn verktyg för att förstå olika situationer som kan uppstå och de känslor som väcks av att bli definierad av andra? Har du och dina familjemedlemmar olika mycket melanin i huden, eller identifierar ni er med flera olika etniciteter? Känner du igen dig i något av detta? Då är den här kursen för dig. 

Följ med på en förändringsresa, där du blir utmanad att granska och förändra dig själv och ditt sätt att tänka inifrån, stärka dina kunskaper om din egen position bland normer och privilegier – och lära dig prata om rasism på ett meningsfullt sätt med ditt barn, din övriga familj och andra vuxna.

Under kursen kommer du att  lära dig mer om ras som social konstruktion och upptäcka hur rasism kan ta sig uttryck i vardagen, träna på att navigera diskussioner om rasism med större självförtroende och förstå vilka verktyg ditt barn behöver för att bli starkare. Vi kommer också att ta upp vad du som förälder rent praktiskt kan göra om ditt barn blir utsatt för rasism eller diskriminering i skola eller förskola och ledningen för verksamheten inte gör tillräckligt för att åtgärda problemen.

***

• Kursen är kostnadsfri – förutom en administrativ avgift på 100 kr – tack vare ett bidrag från IM Swedens inkubatorprogram fokus:rättvisa och vårt samarbete med SMART. Du betalar avgiften först när du har bestämt dig för att gå kursen. 

• När du köper kursboken, som kostar 280 kr, kan du som är kursdeltagare få en rabatt motsvarande den administrativa avgiften (kontakta oss så får du en rabattkod). Har du redan köpt boken behöver du inte betala den administrativa avgiften (maila oss). 

• Stipendier för dig som inte har råd att betala. Du kan ansöka om ett stipendie som täcker både avgiften och kursboken. Maila till oss och tala om varför du behöver stipendiet. Vi garanterar dig självklart anonymitet och du går kursen på samma villkor som alla andra.

• Du kan ladda ner ditt ex direkt genom att köpa boken via Payhip (kortbetalning). Du kan också köpa boken via vår länk till Stripe där du kan välja mellan att betala med Swish, Klarna, eller kort, och även ändra summan om du vill betala mer, dvs lägga till en gåva.

• När du ger en gåva till oss bidrar du till att andra kan gå föräldrakursen. 

Nästa startdatum, 26 augusti 2024.
Absolut sista anmälningsdag, 20 augusti 2024.

KUrsprogram

TIDSÅTGÅNG: Cirka tre timmar per vecka.

UPPLÄGG: Efter en första introduktionsvecka startar kursen, där vi under 4 veckor publicerar kursmaterial på måndag morgon och du får en enkel uppgift att slutföra under veckan. Varje torsdag kväll har vi en live Q&A session på en timme där du kan ställa frågor till kursledaren, prata med andra föräldrar och där deltagare också kan få möjlighet att ta upp problem de vill lösa. 

• VECKA 1 – Vad är rasism • Hur uttrycks den och hur påverkar den dig och din familj?
• VECKA 2 – Identitet • Granska dig själv i förhållande till privilegier och "ras" som social konstruktion.
• VECKA 3 –  Boosta ditt barn • Stärk dina barn, tala konstruktivt med dem om rasism och jämlikhet!
• VECKA 4 – Bli ditt barns allierade • Bli bättre på att hantera och stå upp mot rasism och orättvisor!

OBS! Att vi inte kan ta upp allt du vill veta på djupet i den här kursen, men du får tillräckligt med material och grunder för att kunna gå vidare själv och lära dig mer om de olika områdena. 

En bild på kursledaren, Aminata

Kursledare

Som dotter till en invandrad pappa och en svensk mamma (som jag inte vuxit upp med), själv mamma till 4 biologiska och 4 bonusbarn varav 6 identifierar som afrosvenska, även farmor, mormor, ingift i västafrikansk diaspora sedan 30 år, dessutom med över tio års erfarenhet från att vara med och driva Forum för föräldrar till afrosvenska barn, kan jag nu dela med mig av min egen resa som både förälder och barn i en "blandad" familj.

Jag identifieras som vit i vårt samhälle, därför kan jag inte lära dig hur det känns att identifiera som svart. Men jag kan guida dig i att analysera dina privilegier, att komma igång med att förstå och tala om rasism och i att vara en allierad. Jag kan också hjälpa dig upptäcka det rika landskap av böcker, videor, rapporter och kurser som producerats av mina svarta kollegor. 

Hoppas vi ses i kursen! / Aminata

Ja, jag vill gå den här kursen

Skicka ansökan
HÖSTEN 2024 • WORKSHOP FÖR UNGA icke vita

UTVECKLAS TILLSAMMANS

Vår workshop riktar sig till föräldrar och icke vita ungdomar som vill lära sig mer om hur de kan möta situationer och mikroaggressioner i sin vardag. Ni kan delta tillsammans.

WorkshopS

Med fokus på personlig utveckling lär du dig i den här workshopen hur du kan hantera samhällets stereotyper och mikroaggressioner i din vardag. Tillsammans med andra  utforskar du också hur dina egna tankar, känslor och samhällets förväntningar påverkar ditt förhållningssätt. 

Genom interaktiva övningar och samtal kommer du att få ökad förståelse för dessa utmaningar, men också för dig själv. Vi anpassar efter ålder på deltagarna. 

Den första workshopen är just nu kostnadsfri, tack vare bidrag från IM Sweden och ett samarbete med Empowering Her AB.

Anmäl dig redan nu för att inte missa möjligheten och för att kunna påverka datum mm! Absolut sista anmälningsdag, 31/8.

En bild på kursledaren, Aminata

KursLEDARE

Jag heter Farhia och är utbildare, entreprenör och föreläsare. Jag är en smålandsjänta med ursprung från Östafrika som älskar min kulturella bakgrund för det är där jag hämtar min styrka! Efter att ha bott utomlands i några år, har jag nu hittat min plats i Sveriges fjärde största stad tillsammans med min familj. Jag drivs av att göra skillnad för oss icke vita och det är därför jag gör det jag gör! 

Jag vill ge dig möjligheterna att hitta din styrka, hitta din förmåga att sätta mål och visioner för hur du vill leva ditt liv på bästa möjliga sätt. Med hjälp av metoder och tekniker som jag använder mig av dagligen, kan du göra stora förflyttningar framåt!


Ja, jag vill delta i en workshop med Farhia

Registrera mig
4 week course • NOT YET SCHEDULED

EMPOWERING FAMILIES – Navigating RacISM Together 

"Awareness leads to action, and action leads to change. Create the change the world and your family needs by creating change within yourself."
– Laila Saad, author of the book "Me and White Supremacy".

– – –

Are you the parent of a child who is at risk of being exposed to racism? Does your family identify as multiracial? Maybe you identify as another ethnicity than your kid? If you recognize yourself in any of this, our course might be for you.

Join us on a transformative journey, to empower yourself with the knowledge to engage in meaningful conversations on race and equality with your child. Through our course, you'll learn to uncover the origins and dynamics of racism, how to navigate discussions with confidence, equipping your child with the tools to avoid internalizing the negativity of racism and instead becoming proud of their heritage.

By advocating for their empowerment, you'll witness a profound transformation in both yourself and your child, fostering resilience and a deeper understanding of equality. Join us and become an agent of change, nurturing a future where conversations about race are embraced with courage and empathy.

NOTE: This class is currently free of charge, thanks to a grant from the IM Sweden Incubator fokus:rättvisa, and in cooperation with SMART coop

---

This 4 week course, free of charge, is for parents who want to empower their children to feel strong and confident when talking about skincolor, racism and unfairness. No matter where you're from, if you want to learn ho to make the world a better place for your kids, this is for you.

COURSE OUTLINE

Monday morning every week we will publish new instructive videos, and you will get an assignment for the week. Every Thursday evening we will have a one hour live Q&A session, where you will be able to ask questions, and where one or two parents will get the possibility to talk about a problem they want to solve. 
Week 1: Racisms origins, it's expressions, and how it affects your family
Week 2: Your own personal position in the hierarchic system of privileges
Week 3: How to talk constructively to your children about racism and equality
Week 4: How to become a better advocate for racial justice
En bild på kursledaren, Aminata

Your COurse GUIDE

Living in Sweden, as the daughter of an immigrant father and a native mother whom I didn't grow up with, now also the mother of 4 biological and 4 bonus children out of whom 6 identify as black, and with more than ten years of experience from the Forum for parents of Afro-Swedish children, I can share from my own journey.

As a person being identified as white by our society, I can not teach you about how it feels to be identified as black. But I can definitely guide you in finding out about your own position on the ladder of privilege, get you started talking about racism, allyship, and how to empower your children – and help you discover the rich landscape of books, videos, reports, and courses published by black educators. 

Hope to see you in class! / Aminata

Yes, I would like to participate in the 4 week course

Sign up